หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะ ประเทศญี่ปุ่น

  ชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านทางกลางหุบเขา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุ ซึ่งได้รับการขึ้นเป็นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 6 ของประเทศญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะที่นี้นั้นก็เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก ซึ่งสภาพบ้านเรือนของที่นี้นั้นก็จะเป็นหลังคามุงด้วยฟางข้าวนับได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยและงดงามเป็นอย่างมากนั่นเอง หลังคามุงด้วยฟางข้าวนั้นคนญี่ปุ่นก็มักจะสร้างบ้านแบบ กัตโชทสึคุริ เป็นบ้านชาวนาที่มีความโบราณเป็นอย่างมาก ซึ่งก็มีอายุมากกว่า 250 ปี กันมาแล้วนั้นร โดยหลังคามุงจากนั้นของชาวญี่ปุ่นก็จะมุงด้วยฟางข้าวชันถึงประมาณ 60 องศาด้วยกัน ซึ่งก็จะคล้ายๆ กับการพนมมือเข้าหากัน โดยลักษณะดังกล่าวนั้นก็จะมุงแบบลาดลงคล้ายหน้าจั่วเพื่อให้ทนต่อการหิมะตกและลมในฤดูหนาวนั่นเอง โดยตัวบ้านนั้นก็มีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตรด้วยกัน โดยบ้านทุกๆ Read More …