พระราชวังอิมพีเรียล ประเทศญี่ปุ่น

  ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เลยทำให้ใครหลายๆ คนก็อยากที่จะไปสัมผัสกับประเทศญี่ปุ่นกันสักครั้ง โดยในวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง พระราชวังอิมพีเรียล หรือ พระราชวังเอะโอะ ที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของประวัติศาสตร์ พระราชวังอิมพีเรียล หรือ พระราชวังเอะโดะ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยตั้งอยู่ที่เมืองโตเกียว สถานที่แห่งนี้นั้นก็เป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งราชวงส์เมจิ ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อก่อนนั้นก็เคยเป็นหมู่บ้านประมงขนาดเล็กที่มีชื่อว่า เอะโดะ และยังเป็นศูนย์กลางของรัฐบาลทหาร ซึ่งต่อมาก็มีการขยายเมืองให้ใหญ่เลยจนมีการล้มล้างต่างๆ นานา ทางจักรพรรดิเมจิจึงได้ย้ายเมืองหลวงที่เอะโดะ และก็เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นโตเกียวจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง  โดยสภาพปัจจุบันของ พระราชวังอิมพีเรียล ประเทศญี่ปุ่นนั้นก็จะรอบล้อมด้วยคูเมือง ที่สวยงาม และก็มีป้อมต่างๆ ตั้งอยู่ห่างกันเป็นช่วงๆ ซึ่งก็คล้ายๆ Read More …